Header image  
0726.328.374  
line decor
  
line decor


 

Contact ::
 
0726.328.374

 


 

Cadastru

 

Servicii:

 • deplasarea la fata locului si executarea masuratorilor proprietatii;
 • intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie, alipiri si dezmembrari de parcele;
 • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori ;
 • depunerea dosarului la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii;
 • ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs.

Acte necesare :

 • 1 copie legalizata a actului de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, hotarare judecatoreasca...etc)+proces verbal de predare primire (daca este cazul);
 • certificat fiscal de la administatia financiara - cu specificatia pentru cadastru si intabulare-original;
 • 1 copie xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;
 • daca apartamentul a fost dobandit in rate, copie legalizata dupa contractul de imprumut...adeverinta de achitare integral in original sau copie legalizata;
 • cereri tip catre O.C.P.I.B. si judecatorii puse la dispozitie de catre autorizat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastru, pret cadastru, cadastru intabulare, pret trasare, pret intabulare, pret dezmembrare, pret alipire, pret plan topografic, cadastru apartament, cadastru case, cadastru pret, pret trasari, expert cadastru, inginer cadastru


 


Legislatie in vigoare


ODG 633/2006 actualizat iunie 2011

ODG 634/2006 actualizat iunie 2011

 

Informatii utile


ANCPI - contacte

OCPI Bucuresti - contacte

 

 

 
   
 
   
 
www.cadastru-masuratori.ro Toate drepturile rezervate